• Boyet Diamonds

Triển lãm Trang sức Thế giới Thượng Hải 2020

Với sự hợp tác của UOB, dòng kim cương L’Amour Divine đã được giới thiệu tại Triển lãm Trang sức Thế giới Thượng Hải 2020 từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10. Ngoài ra, Boyet còn có một sự kiện hợp tác lớn với Moet Hennessy thuộc LVMH


Sự kiện hợp tác lớn với Moet Hennessy thuộc LVMH


Trưng bày series L'Amour Divine


Triển lãm Trang sức Thế giới Thượng Hải 2020 đã thành công tốt đẹp. Hãy cùng xem thêm một số hình ảnh về sự kiện này!


0 views0 comments
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

©2017 by Boyet Diamonds.